Un projecte per homenatjar

la nostra ciutat

Un proyecto para homenajear a nuestra ciudad

Barcelona ens ha trobat a faltar i nosaltres a ella.
Durant molts dies hem estat lluny dels seus colors, dels seus carrers i de tot el que ens transmet.
Coincidint amb els 15 anys de celebració de la Barcelona Design Week li volem retre homenatge mostrant la seva essència a través d’obres inspirades en la ciutat, creades sense pressa i amb l’Ànima Oberta.
Barcelona nos ha echado de menos y nosotros a ella.
Durante muchos días hemos estado lejos de sus colores, de sus calles y de todo lo que nos transmite.
Coincidiendo con los 15 años de celebración de la Barcelona Design Week queremos homenajearla mostrando su esencia a través de obras inspiradas en la ciudad, creadas sin prisa y con el Alma Abierta.

Una obra que reflecteix el que sentim

Una obra que refleja lo que sentimos

Mecànica

 

Com participar?

 

_Comparteix la foto de la teva obra inspirada en Barcelona en el teu perfil d’Instagram (ha de ser públic!)

 

_Etiqueta i segueix a @barcelonadesignweek i @cervezasalhambra

 

_Registra la teva obra a l’enllaç que trobaràs a continuació abans del 15 de juliol

Mecánica

 

¿Cómo participar?

 

_Comparte la foto de tu obra inspirada en Barcelona en tu perfil de Instagram (¡debe ser público!)

 

_Etiqueta y sigue a @barcelonadesignweek y @cervezasalhambra

 

_Registra tu obra en el link que encontrarás a continuación antes del 15 de julio

Un premi per compartir la teva

#ÀnimaOberta

Un premio para compartir tu #AlmaAbierta

D’entre totes les obres sortiran dos guanyadors que seran premiats amb 1 any gratis de Cervezas Alhambra.
Un jurat professional triarà a un dels guanyadors.
El segon guanyador serà l’obra que aconsegueixi més likes durant el concurs.
De entre todas las obras saldrán dos ganadores que serán premiados con 1 año gratis de Cervezas Alhambra.
Un jurado profesional elegirá a uno de los ganadores.
El segundo ganador será la obra que consiga más likes durante el concurso.

Una galeria per mostrar tota l’essència

de Barcelona

Una galería para mostrar toda la esencia de Barcelona

Totes les obres formaran part d’una exposició colectiva online dins del site de Barcelona Design Week i es podran visitar des d’ara fins el 7 d’agost.
Todas las obras formarán parte de una exposición colectiva online dentro del site de Barcelona Design Week y estarán disponibles hasta el 7 de agosto.

Un projecte per tornar a inspirar-nos i sentir tot el que la nostra ciutat ens regala cada dia.

Un proyecto para volver a inspirarnos y sentir todo lo que nuestra ciudad nos regala cada día.