Crèdits

© BCD Barcelona Centre de Disseny / FAD Foment de les Arts i el Disseny, 2018

Disseny i imatge gràfica
Folch Studio
Programació web
LLOS&