Lacol

Lacol Goos Design Is... FAD

Lacol és una cooperativa d’arquitectes sense ànim de lucre que treballa des del barri de Sants de Barcelona. Treballen amb l’arquitectura per a la transformació social, com una eina per a intervenir l’entorn proper de manera crítica. Sempre en paral·lel a la societat, actuant de manera justa i solidària començant per un sistema de treball horitzontal.

Des de Lacol consideren que la manera de transformar la ciutat és a partir de la participació activa de la gent que l’habita i de l’acció propositiva. L’interès de les seves obres estan relacionats amb la qualitat de vida de totes les persones que comparteixen la ciutat.

L’aportació de l’arquitecte es fa en el si del moviment urbà, com una peça més d’aquest moviment, ajudant a traduir inquietuds ciutadanes i plasmar-les sobre el paper, aportant criteris per a la definició d’objectius i d’estratègies, així com eines per definir i comunicar idees a través del dibuix o la representació gràfica. Fomenten el debat i la discussió sobre els usos dels espais públics i la gestió d’espais urbans, els models de ciutat, la participació i la recuperació de patrimoni, entre d’altres.