Recuperar xarxes de pesca per fabricar mobles per a l’hostaleria de luxe

#DissenyEnDiagonal

Varlet presentarà la seva nova col·lecció RESORT COLLECTION produïda amb xarxes de pesca recuperades de l’oceà per a la hostaleria de luxe. La presentació inclourà una xerrada on s’explicarà el problema mediambiental que suposen les xarxes abandonades a l’oceà i la seva dificultat per a ser reciclades i què es pot fer per reutilitzar-les.

Seguidament, hotels pioners en polítiques de sostenibilitat explicaran com el sector del luxe s’està posicionant com a jugador clau per a contribuir a millorar el medi ambient i les oportunitats que això suposa per als dissenyadors.

La sessió acabarà amb una ronda de preguntes.

 

Idioma de la sessió: català i castellà

Presentació: 18/06, 19 h

Exposició: 13/06 – 20/06

Organitza: Varlet Design i Cubiñá Barcelona