Primitive Contatto

#PoblenouDistricteDisseny

Experiència sobre com canvia la nostra relació amb el menjar quan eliminem els estris i plats, i dissenyar el menjar per gaudir i experimentar amb les mans i els dits.

La primera part de l’experiència consisteix en una xerrada inspiradora i reflexiva, anomenada Primitive Food, que investiga la necessitat de tornar a conectar amb la natura, la terra i el nostre regne sensorial.

Les noves tecnologies ens han proporcionat una abundància de “perfecció” i sofisticació, que ens separa de la imperfecció i l’autenticitat. Gaudir del “natural”, el real, és un luxe que molts aprecien cada vegada més, per tant, es converteixen en una tendència.

Després d’identificar la necessitat global de restablir el contacte amb altres persones, amb la terra i amb l’alimentació, proposem una experiència sobre com la nostra relació amb els aliments quan no es disposa d’estris.

Contatto és una experiència culinària que elimina les barreres entre el menjar i la nostra percepció física, com els coberts i els plats, per percebre els aliments d’una manera directa i sensorial gràcies a les increïbles eines que tenim: les nostres mans. La mà es converteix en la protagonista de l’experiència de menjar i l’eina utilitzada per sentir els ingredients a la pell, les seves textures, la seva temperatura, la seva consistència, fins i tot abans d’arribar a la boca. La mà guia els ingredients a el palmell, el canell i els dits, mentre que els ingredients poden causar moltes sensacions tàctils a la mà.

Més informació: www.elsayranzo.com
Organitza: Elsa Yranzo & Giulia Soldati

#PoblenouDistricteDisseny.