Facebook iconFlickr iconInstagram iconLinkedIn iconTwitter icon YouTube icon

Pastilla Manual Thinking / reuniones no habladas

#BarcelonaDistricteDisseny

Taller per aprendre a organitzar i dur a terme reunions no parlades a través de l’eina del Manual Thinking, que es realitza a través del treball exploratiu en grups. Un dels seus usos més importants és substituir la paraula parlada per anotacions sintetitzades en reunions, on enlloc de parlar per torns, tots els assistents anoten els seus pensaments en etiquetes, i després s’ordenen per mapes, creant una acta visual. En finalitzar es crea una acta visual.

 

Més informació: manualthinking.com
Organitza: Manual Thinking Studio / Luki Huber S.L.

#BarcelonaDistricteDisseny.