Facebook iconFlickr iconInstagram iconLinkedIn iconTwitter icon YouTube icon

Open Augmented Experience

#BarcelonaDistricteDisseny

Interessat en co-crear en temps real amb els teus clients/usuaris finals? SPARKH2020 afavoreix la concepció de noves idees, especialment en els àmbits del disseny de producte i l’embalatge, reduint la realització de prototips físics, agilitzant la presa de decisions i millorant l’experiència de l’usuari en l’entorn de les indústries creatives.

SPARK H2020 és una eina que fomenta la creativitat i el disseny col·laboratiu sobre la Realitat Augmentada Espacial (SAR). És una nova experiència de disseny pel desenvolupament i avaluació directa de propostes conceptuals en l’entorn dels nous productes/embalatge.

 

Més informació: spark-project.net
Organitza: Stimulo

#BarcelonaDistricteDisseny.