Objectar el Món

“Objectar el Món” és un esdeveniment al voltant del paper dels dissenyadors en la qüestió clau del nostre temps: el replantejament de les vies de coexistència entre les formes de vida humanes i no humanes amb l’objectiu de fer possible la seva (i nostra) supervivència.
Per fer-ho convidem a professionals del disseny de producte a aportar un objecte que considerin que compleix les característiques materials, funcionals, metodològiques, de consum o de producció necessàries per cessar en la destrucció o, fins i tot, iniciar processos de restauració de l’entorn.
Tots els objectes formaran part d’un paisatge expositiu heterogeni que donarà testimoni de la diversitat de problemàtiques a les quals ens enfrontem, i també, de la riquesa de posicionaments a l’hora de fer-los front. A través d’aquest paisatge, un grup de persones expertes de diferents àmbits ens guiaran amb les seves intervencions per tal d’eixamplar les perspectives habituals del món del disseny sobre les qüestions lligades a l’ecologia.
Organització: Gennís Senén, Oriol Ocaña, Berta Julià Sala (amb suport de ADI-FAD)

#BDW19, #DistricteDisseny.