Jorge Penadés “Diss-ign: An anti-Bobó design practice”

#DistricteDisseny

A la conferència “Diss-ign: An anti-Bobó design practice” la (falsa) aparença juga un paper cabdal, a Jorge Penadés li sembla interessant aportar una realitat diferent de la que es mostra a la majoria de comptes d’Instagram.

Segons el sociòleg Francès Pierre Merle la noció de“bobó” –acrònim de bourgeois-bohème, burgès bohemi– va aparèixer per primera vegada el 15 de juny del 2000 en un article de la revista Courrier international. El terme descriu els membres d’un nou grup social que gaudeixen d’una vida bohèmia sense les preocupacions econòmiques que tenen artistes i veritables bohemis. En aquesta època en la qual la (falsa) aparença juga un paper cabdal, a Jorge Penadés li sembla interessant aportar una realitat diferent de la que es mostra a la majoria de comptes d’Instagram que molts de nosaltres seguim.

Organització: Escola Massana