Foresight Tools for Service Business Design

#DistricteDisseny

Aquest taller sobre futurisme proporcionarà una visió general de la pràctica i sobre la visió de dibuixar futurs possibles, centrant-se en eines, processos i metodologies pràctiques. Per tal de proporcionar un punt focal per als exercicis pràctics.

S’ha triat un tema que serveixi per ancorar la sessió i l’explicació de les diferents eines. Aquest taller estarà per tant centrat en el futur de les comunicacions, definit d’una forma ben ample. Aquest tema inclou des de tecnologies que permeten la comunicació, com ara telecomunicacions, dispositius, xarxes socials, realitat virtual, mitjans tradicionals, IA i chatbots, fins a importants regulacions, empreses, comunitats, models de negoci i comportaments que configuren la forma de comunicar-nos. També veurem com la nostra societat, les nostres relacions i entorns estan canviant i afecten la manera com ens comuniquem.

La sessió tindrà una durada de 2,5 hores i una capacitat total de 20 participants

Organització:   INSITUM Barcelona

#BDW19, #DistricteDisseny.