Facebook iconFlickr iconInstagram iconLinkedIn iconTwitter icon YouTube icon

Exposició “Los colores de la cordialidad”

Mostra de creacions lluminoses realitzades amb objectes del passat, units d’una manera aparentment casual, prenen “nova forma i nova vida” al concedir un resultat visual més enllà del real, un espai metafísic.

Més informació: www.arkeoindustriale.com
Organitza: Arkeo Industriale Design