Facebook iconFlickr iconInstagram iconLinkedIn iconTwitter icon YouTube icon

Design Thinking & Test Drive

Taller pràctic sobre el disseny i desenvolupament de la bicicleta elèctrica urbana: estudi de necessitats i requeriments, definició del concepte i atributs del producte, conceptualització i disseny de la bicicleta elèctrica oh_24 i accessoris. Es finalitzarà amb un test drive dels prototips de la bicicleta.

Més informació: www.ohbikefactoria.com
Organitza: Oh!_bike factoria