Bruno Munari: artista total

#DistricteDisseny

Bruno Munari (Milà 1907-1998), fou un dels grans exponents del disseny italià del segle XX. Artista, pensador i educador revolucionari en els camps de la comunicació visual i el pensament creatiu i profund estudiós del procés d’aprenentatge infantil a través del joc.

Raffaella Perrone, directora operativa de l’àrea de Design de IED Barcelona, repassarà la bibliografia de Bruno Munari parant especial atenció a alguns temes característics de l’artista/dissenyador com el pensament divergent i les definicions i diferències entre creativitat, fantasia e invenció. Les màquines inútils creades entre 1935 i 1945, la lluminària Falkland i alguns dels llibres educatius per a nens com i Prelibri seran alguns del projectes que s’analitzaran per entendre millor el conegut “Univers Munari”.