Facebook iconFlickr iconInstagram iconLinkedIn iconTwitter icon YouTube icon

Biodesign Workshop

#BarcelonaDistricteDisseny

Experimenta un cicle d’innovació en healthcare amb la metodologia Biodesign, creada per la Universitat de Stanford: des de la necessitat fins a la solució.
L’activitat es desenvoluparà en grups, que estaran guiats per un mentor, i identificaran una necessitat clínica no resolta, es farà el disseny de la solució –del concepte al prototip- i es desenvoluparà el model de negoci per portar-la al mercat.

 

Més informació: www.biocat.cat
Organitza: Biocat

#BarcelonaDistricteDisseny.