Facebook iconFlickr iconInstagram iconLinkedIn iconTwitter icon YouTube icon

Barcelona Design Summit – Workshop ‘Design Led Systems Change & Sustainability’

Workshop Summit

En el marc del Barcelona Design Summit, BCD Barcelona Centre de Disseny organitza Workshop ‘Design Led Systems Change & Sustainability’, una sessió que estarà conduïda i dinamitzada per la Dr Leyla Acaroglu, Champion of the Earth de l’ONU, dissenyadora, sociòloga, Sustainability Provocateur, Change Maker.

Aquest taller, que es durà a terme el 7 de juny, s’adreça a tothom qui vulgui aprendre a valorar de formar crítica la manera en què es donen els canvis tant a nivell micro com macro, i a explorar nous enfocaments a l’hora d’integrar criteris sostenibles en la pressa de decisions professionals.